XZX1
XZX22
XZX1

GLOBALTERJIME EDIPLERI

Halkara müşderilere awtoulag marketing ulgamlaryny goşmak bilen goşmaça gymmatly hyzmatlar toplumyny yzygiderli hödürläp bileris.
dünýä kartasy karta
karta
Panama
kartaMüsür
kartaÖzbegistan
kartaBAE
kartaGünorta Afrika
Russiýa
Gazagystan
Gyrgyzystan
Iordaniýa
Saud Arabystany
Katar

Agentler işe alyndy:

 • surat_43 surat_45 Surat_44 egygt

Hiç bir agent işe alynmady:

 • pic_40 surat_39 pic_38 surat_37 surat_34 surat_35 surat_36
 • BYD uanuan Plus EV

 • Changan Yidong EV460

 • Hongqi E-hs9

 • Leap Motor C11

 • Volkswagen ID4

 • Xpeng P7

 • Chery Tiggo 8 Pro

 • Voyah Mugt

 • Chery Tiggo 8 Pro

 • Voyah Mugt

 • Chery Tiggo 8 Pro

 • Voyah Mugt

 • General Fukuda EV

 • Beýik diwar Cannon EV

 • SAIC MAXUS T90 EV

 • General Fukuda EV

 • Beýik diwar Cannon EV

 • SAIC MAXUS T90 EV

 • Landu Dreamer

 • Pentium NAT

 • SAIC MAXUS EUNIQ 5

 • SAIC MAXUS-MIFV 9

 • Landu Dreamer

 • Pentium NAT

 • Volkswagen ID4 X.

 • Volkswagen ID6 X.

 • Volkswagen ID4 X.

 • Volkswagen ID6 X.

 • Volkswagen ID4 X.

 • Volkswagen ID6 X.

YssyÖNÜMLER

BYD uanuan Plus
 • BYD uanuan Plus

  BYD uanuan PlusKÖPRÄK OKA
  • 510KM
  • Blade batareýasy
  • DiLink 4.0

  Useraş ulanyjy topary üçin, durmuşdan doly durmuş, tehnologiki moda önümleri üçin zerurlyk!2022-nji ýylyň 19-njy fewralynda Hytaýda resmi taýdan satuwa çykarylan bu BYD uanuan PLUS (Awstraliýa bir wagtyň özünde öňünden satuwa başlar we bazara ATTO 3 diýilýär), meniň pikirimçe, bu ýaş sarp ediji toparlaryň syýahat zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler we şol bir wagtyň özünde ulanyjylara janlylyk bilen täze durmuş başlamaga kömek edýän moda ulagy bolup biler.

BYD Dolphin ev
 • BYD Dolphin ev

  BYD Dolphin evKÖPRÄK OKA
  • 420KM
  • Lityum demir fosfat batareýasy
  • DiPilot ulgamy

  BYD Dolphin, ulanyjy hasaby ulgamyny açýan we jübi telefonlary bilen awtoulag maşynlarynyň arasynda üznüksiz birikmäge mümkinçilik berýän DiLink3.0 akylly tor birikdiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Byd Song Plus
 • Byd Song Plus

  Byd Song PlusKÖPRÄK OKA
  • 505KM
  • Blade batareýasy
  • DiLink 4.0

  BYD Song PLUS-yň adaty ýangyç görnüşi, plug-in gibrid görnüşi we arassa elektrik görnüşi bar.Sarp edijilere üç görnüşli güýç berýär.Önümiň ähli ugry 11-180,000 ýuany öz içine alýar.

Volkswagen ID4 CROZZ
 • Volkswagen ID4 CROZZ

  Volkswagen ID4 CROZZKÖPRÄK OKA
  • 600 KM
  • 2130 KG
  • Ningde döwri

  FAW-Volkswagen ID.

Volkswagen ID6
 • Volkswagen ID6

  Volkswagen ID6KÖPRÄK OKA
  • 601KM
  • IQ.Drive
  • Deri oturgyçlar

  FAW-Volkswagen ID.6 CROZZ, MEB arassa elektrik platformasyndan we täze E3 elektron we elektrik energiýasyndan peýdalanyp, ID.ROOMZZ konsepsiýa awtoulagynyň dizaýnyna we ösüşine esaslanyp, uly göwrümli ýokary derejeli akylly arassa elektrik ulagy hökmünde ýerleşýär. arhitektura, ID.6 CORZZ gysga asma uzyn ok dizaýnyna eýe, awtoulagda boşlugy ulanmagy ulaldyň, batareýanyň kuwwatyny 217% ýokarlandyryň, pes agyrlyk merkezine we altyn agramy 50:50 deňdir.

Siaopeng P7
 • Siaopeng P7

  Siaopeng P7KÖPRÄK OKA
  • 625KM
  • Ternary litiý batareýasy
  • NVIDIA DRIVE Xavier

  Xiaopeng P7 orta ölçegli arassa elektrik awtoulag kupesi hökmünde ýerleşýär.“Xiaopeng P7” yzky sürüjiniň uzak çydamlylygynyň, yzky sürüjiniň ultra uzyn çydamlylygynyň we dört tigirli ýokary öndürijilikli üç görnüşini üpjün eder.Şolaryň arasynda yzky hereketlendiriji ultra uzyn çydamlylyk wersiýasy iň ýokary kuwwaty 196kW (267Ps), 650 km-den gowrak gezelenç aralygy, iň ýokary güýji bolan dört tigirli ýokary öndürijilikli wersiýa bilen üpjün edilendir. 316kW (430Ps) we 550 km-den gowrak deňiz aralygy.

17-nji surat
//cdn.globalso.com/xzxcar/pic_auto1.png
+
//cdn.globalso.com/xzxcar/pic_1111.png

HAKYNDA US

Sichuan Xingzhongxin Paýlaşylan awtoulag satuwy we hyzmat kärhanasy 2018-nji ýylda döredildi. Esasan awtoulag satuwy, awtoulag zapas şaýlary üpjünçiligi, ikinji el awtoulag dolandyryşy, awtoulag bezegi, satuwdan soňky hyzmat, ätiýaçlandyryş ýaly internet bilen baglanyşykly kärhanalar bilen meşgullanýar. edara we karz ätiýaçlandyryşynyň kepilligi.Täze energiýa ulaglaryny eksport etmek üçin Hytaýyň öňdebaryjy bir nokatly hyzmat üpjün edijilerinden biridir.Milli 4S dükanlarynyň we özboluşly öndürijileriň özara ynam çeşmelerine eýe.

 • Kompaniýanyň gat meýdany
 • +
  Işgärleriň sany
 • $

  2022-nji ýylda dolanyşyk

Näme üçin saýlamaly?US

Günorta-Hytaý Hytaýda IAR GOWY AWTO ÜPJÜNÇILERI BIR

 • Şahadatnama Hytaý hökümeti tarapyndan tassyklanan awtoulag eksport söwdagärleri
  Şahadatnama

  Hytaý hökümeti tarapyndan tassyklanan awtoulag eksport söwdagärleri

 • Synag hasabaty Üçünji tarap garaşsyz guramanyň synag hasabatyny alyň
  Synag hasabaty

  Üçünji tarap garaşsyz guramanyň synag hasabatyny alyň

 • Uly masştab Doly awtoulag markalary bilen tutuş ýurt boýunça 48 awtoulag ammary
  Uly masştab

  Doly awtoulag markalary bilen tutuş ýurt boýunça 48 awtoulag ammary

1000 MüşderiBÜTINDÜNÝÄ

Hytaýyň täze energiýa ulag ýolbaşçysy

Satylandan soň ömri

parter (1)
parter (1)
parter (1) parter (2)

2022-nji ýylda Hytaýyň awtoulag eksporty geçen ýyl bilen deňeşdirilende 40% ýokarlandy.Täze energiýa ulaglarynyň eksportynyň ep-esli ýokarlanmagy we ulagda ýük daşamak kuwwatynyň ýetmezçiligi ulaglaryň konteýner ýüküni ýokarlandyrdy.Awtoulag gatnawyny we eksporty amala aşyrmak üçin "merkezleşdirilen transport formasy" arkaly, diňe bir ro-ro re modeiminiň partiýa gowşurylyşyna däl, eýsem çeýe ýöriteleşdirilen göni gapy nokatlarynyň kiçi partiýa gowşurylyşyny hem tamamlap biler.

Hytaýyň awtoulag eksporty güýçli ösýär we täze energiýa ulaglary eksport üçin gyzgyn nokada öwrüldi.Şol bir wagtyň özünde konteýnerleriň ýük nyrhlary peselmegini dowam etdirýär.Güýçli ro-ro kuwwaty bolan ýagdaýynda konteýner daşamak möhüm alternatiwa öwrüldi.Täze energiýa ulaglary çylşyrymly we berk iş talaplary bilen dokuz kategoriýa degişlidir.Sinzhongxin köp ýyl bäri baý halkara tejribesi we hünär derejesi bilen awtoulag halkara logistika pudagy bilen içgin meşgullanýar.Resminamalaryň kärini gaýtadan işlemek, howply önümi deklarasiýa etmek, howpsuzlygy üpjün etmek, gaplamak we berkitmek ýaly täze energiýa ulaglaryny konteýner daşamak üçin hyzmatlaryň doly toplumyny üpjün etmek üçin ähli taraplary utgaşdyrdy we bu ýük daşamak meselesini üstünlikli tamamlady.

Iň soňkyHABARLAR

Mýunhen halkara awtoulag sergisi - Hytaýyň täze energiýa ulaglary ...
dekotober 23-09-08

Mýunhen halkara awtoulag sergisi —...

+
“Hytaýyň batareýa senagaty ýokary hilli ösüş hasabaty̶ ...
dekotober 23-06-12

“Hytaý elektrik batareýasy senagaty H ...

+
Musk: Tesla-nyň öz-özüne sürýän we elektrikli awtoulag tehnikasyna ygtyýarnama bermek isleýär ...
dekotober 23-06-07

Musk: Tesla ygtyýarnama bermek isleýär ...

+
Şanhaý şäher partiýasynyň komitetiniň sekretary Elon Musk bilen duşuşýar
dekotober 23-06-02

Şanhaý şäher häkimliginiň sekretary P ...

+
Birinji çärýekde Hytaýdaky awtoulaglaryň bazardaky paýy üç esse artdy
dekotober 23-05-15

Birinji çärýekde bazar paýy ...

+
Tesla BYD bilen ilkinji gezek elleşdi we habar berilýär ...
dekotober 23-05-05

Tesla f üçin BYD bilen elleşdi ...

+
“Toyota” täze gibrid awtoulaglar üçin Braziliýa 338 million dollar maýa goýar
dekotober 23-04-23

Toyota “Braz” -a 338 million dollar maýa goýar ...

+
Mart aýynda fransuz elektrik awtoulag satuwy täze sepgitlere ýetdi
dekotober 23-04-21

Fransuz elektrik awtoulag satuwy täze h ...

+
Awstraliýa elektrini öňe sürmek üçin täze ulag zyňyndy standartlaryny girizer ...
dekotober 23-04-20

Awstraliýa täze ulagy em ...

+
Hytaýyň täze energiýa ulaglary “gitmek ...
dekotober 23-04-19

Hytaýyň täze energiýa ulaglary ...

+