Geely

Önümler

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda OEM we ODM ýöriteleşdirilen hyzmatlary berip bileris we Hytaý portlarynda onlarça uly ammar bar.Hytaýda, Hytaýyň iň uly we iň netijeli arassa elektrik ulaglary zawodlarynyň onlarçasy bilen çuňňur hyzmatdaşlygymyz bar.Zawodda möhürleme, korpus, reňk, gurnama, batareýa ýygnamak ussahanalary, beden paýlaýyş merkezi, awtomatiki üç ölçegli beýik aýlag ammary, synag zolagy we beýleki desgalar bar.Täze energiýa ulaglarynyň global tendensiýasyna düşüniň we siziň bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn, sag boluň!