Mart aýynda fransuz elektrik awtoulag satuwy täze sepgitlere ýetdi

habarlar

Mart aýynda fransuz elektrik awtoulag satuwy täze sepgitlere ýetdi

Mart aýynda Fransiýada täze ýolagçy awtoulag hasaba alyşlary geçen ýyl bilen deňeşdirilende 24% artyp, 182,713 ulaga ýetdi, birinji çärýekdäki hasaba alyşlary 420,890 ulaga ýetirdi, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 15.2% ýokarlandy.

Şeýle-de bolsa, häzirki döwürde gülläp ösýän elektrik awtoulaglary pudagynda iň bellemeli ösüş.“L'Avere-France” -iň maglumatlaryna görä, mart aýynda Fransiýada 48,707 töweregi täze elektrik awtoulagy hasaba alyndy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 48% ýokarlandy, şol sanda 46357 sany elektrik ýolagçy awtoulagy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 47% ýokarlandy, Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 21,4% köpelip, umumy bazar paýynyň 25,4% -ini tutýar.

Bu sanlaryň hemmesiniň, şol sanda elektrik awtoulaglarynyň hasaba alynmagy we bazar paýy taryhy ýokary derejelere ýetendigini bellemelidiris.Bu üstünlik arassa elektrik awtoulaglarynyň rekord derejede satylmagy, şeýle hem plug-in gibrid awtoulaglaryň güýçli satuwy bilen baglanyşykly.

Mart aýynda Fransiýada hasaba alnan arassa elektrik ýolagçy awtoulaglarynyň sany 30,635 adam bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 54% ýokarlandy we bazar paýy 16,8% boldy;hasaba alnan plug-gibrid awtoulaglaryň sany 15,722 boldy, bu bolsa geçen ýyl bilen deňeşdirilende 34% ýokarlandy we bazar paýy 8,6% boldy;hasaba alnan ýeňil täjirçilik arassa elektrik ulaglarynyň sany 2318 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 76% ýokarlandy we bazar paýy 6,6% boldy;hasaba alnan ýeňil täjirçilik plugin gibrid ulaglaryň sany 32 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 46% azaldy.

6381766951872155369015485

Surat karzy: Renault

Birinji çärýekde Fransiýada hasaba alnan elektrik awtoulaglarynyň sany 107,530 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 41% ýokarlandy.Şolaryň arasynda hasaba alnan arassa elektrik ýolagçy awtoulaglarynyň sany 64,859 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 49% ýokarlandy we bazar paýy 15,4% boldy;hasaba alnan plug-gibrid awtoulaglaryň sany 36,516 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 25% ýokarlandy we bazar paýy 8,7% boldy;hasaba alnan ýeňil täjirçilik arassa elektrik ulaglarynyň sany 6064 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 90% ýokarlandy;hasaba alnan ýeňil täjirçilik plugin gibrid ulaglaryň sany 91 bolup, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 49% azaldy.

Birinji çärýekde, Fransiýa bazaryndaky iň köp satylan arassa elektrik awtoulag modelleriniň arasynda Tesla Model Y (9,364 birlik), Dacia Spring (8 264 birlik) we Peugeot e-208 (6,684 birlik) boldy.


Iş wagty: 21-2023-nji aprel