Xpeng P7 elektrik awtoulagy Hytaýda öndürilen kaşaň sport awtoulagy

Önümler

Xpeng P7 elektrik awtoulagy Hytaýda öndürilen kaşaň sport awtoulagy

Xiaopeng P7 orta ölçegli arassa elektrik awtoulag kupesi hökmünde ýerleşýär.“Xiaopeng P7” yzky sürüjiniň uzak çydamlylygynyň, yzky sürüjiniň ultra uzyn çydamlylygynyň we dört tigirli ýokary öndürijilikli üç görnüşini üpjün eder.Şolaryň arasynda yzky hereketlendiriji ultra uzyn çydamlylyk wersiýasy iň ýokary kuwwaty 196kW (267Ps), 650 km-den gowrak gezelenç aralygy, iň ýokary güýji bolan dört tigirli ýokary öndürijilikli wersiýa bilen üpjün edilendir. 316kW (430Ps) we 550 km-den gowrak deňiz aralygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt satuw nokatlary

Daş görnüş dizaýny

Xiaopeng P7 orta ölçegli arassa elektrik awtoulag kupesi hökmünde ýerleşýär.“Xiaopeng P7” yzky sürüjiniň uzak çydamlylygynyň, yzky sürüjiniň ultra uzyn çydamlylygynyň we dört tigirli ýokary öndürijilikli üç görnüşini üpjün eder.Şolaryň arasynda yzky hereketlendiriji ultra uzyn çydamlylyk wersiýasy iň ýokary kuwwaty 196kW (267Ps), 650 km-den gowrak gezelenç aralygy, iň ýokary güýji bolan dört tigirli ýokary öndürijilikli wersiýa bilen üpjün edilendir. 316kW (430Ps) we 550 km-den gowrak deňiz aralygy.

● Içerki dizaýn

Awtoulagyň yzky bölegi ýaňlanýar we transvers ýagtylygyň dizaýny tegelek we çökýär.Içeri ylym we tehnologiýadan hem doly.Merkezi konsol 10 ultrases ses datçigini, 5 millimetr tolkun radaryny, 13 awtopilot kamerasyny, awtoulagda 1 kamerany we 12 ultrases datçigini amala aşyryp biler.Highokary derejeli akylly kömekçi sürüjilik ulgamyny we akylly özara baglanyşygy, akylly tor birikmesini we ai tejribesini birleşdirýärler.

● Dinamiki öndürijilik

“Xiaopeng P7” -iň diapazony 480-706 kilometre, degişli batareýanyň kuwwaty 60.2-80.9kWt, ýagny “Xiaopeng P7” 60.2-80.9 dereje doly zarýad alýar.480 kilometre çenli aralyga laýyk gelýän batareýanyň kuwwaty 60.2kWt, 586 kilometre barabar modele laýyk gelýän batareýanyň kuwwaty 70,8kWt, 706 kilometre çenli aralyga laýyk gelýän batareýanyň kuwwaty 80,9. kWt.

● Goşmaça uly ýer

Xiaopeng P7-iň uzynlygy 4880mm, göwresi 1896mm, tigirli bazasy 2998mm.Awtoulagyň beýikligi we ini idealdyr.Yzky aýak giňişligi gysylmaz.Şol bir synpda ýokarky orta derejä degişlidir we münmek üçin meýdança ýeterlikdir.Asmanyň dizaýny öň we yzky ýolagçylaryň subýektiw kosmos tejribesini hem artdyrýar.Xiaopeng P7-iň magistral göwrümi gündelik ulanyşa laýyk gelýär, düýbünden problema ýok.

Range Rover
Ikinji el awtoulaglary
Sport awtoulaglary
Superkar
Toyota
Volkswagen

Xpeng P7 parametri

Deňeşdirildi:

Xpeng Motors P7 2022 Model 480G

Xpeng Motors P7 2022 Model 480E +

Xpeng Motors P7 2022 Model 625E

Ulagyň esasy parametrleri

Bedeniň görnüşi:

4 gapyly 5 orunlyk sedan

4 gapyly 5 orunlyk sedan

4 gapyly 5 orunlyk sedan

Kuwwat görnüşi:

arassa elektrik

arassa elektrik

arassa elektrik

Ulagyň iň ýokary güýji (kWt):

196

196

196

Ulagyň iň ýokary momenti (N m):

390

390

390

Resmi iň ýokary tizlik (km / sag):

170

170

170

Resmi 0-100 tizlenme (ler):

6.7

6.7

6.7

Çalt zarýad beriş wagty (sagat):

0.45

0.45

0.55

Chargeuwaş zarýad beriş wagty (sagat):

5

5

5

beden

Uzynlygy (mm):

4880

4880

4880

Ini (mm):

1896-njy ýyl

1896-njy ýyl

1896-njy ýyl

Boýy (mm):

1450

1450

1450

Tigir bazasy (mm):

2998

2998

2998

Gapylaryň sany (a):

4

4

4

Oturgyçlaryň sany (bölekler):

5

5

5

Bagaage bölüminiň göwrümi (L):

440

440

440

Agramy (kg) çäklendiriň:

1950

1920

1915

Çemeleşme burçy (°):

13

13

13

Gidiş burçy (°):

14

14

14

elektrik hereketlendirijisi

Arassa elektrik gezelenç aralygy (km):

480

480

625

Motor görnüşi:

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

Hemişelik magnit / sinhron

Jemi hereketlendiriji güýji (kWt):

196

196

196

Motoryň umumy momenti (N m):

390

390

390

Motorlaryň sany:

1

1

1

Motoryň ýerleşişi:

yzky

yzky

yzky

Yzky hereketlendirijiniň iň ýokary güýji (kWt):

196

196

196

Yzky hereketlendirijiniň iň ýokary momenti (N m):

390

390

390

Batareýanyň görnüşi:

Lityum demir fosfat batareýasy

Lityum demir fosfat batareýasy

Üçünji litiý batareýasy

Batareýanyň kuwwaty (kWt):

60.2

60.2

77.9

100 kilometre energiýa sarp etmek (kWt / 100km):

13.8

13.8

13.3

Zarýad laýyklygy:

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

Bagyşlanan zarýad üýşmesi + köpçülikleýin zarýad üýşmesi

zarýad bermek usuly:

Çalt zarýad + haýal zarýad

Çalt zarýad + haýal zarýad

Çalt zarýad + haýal zarýad

Çalt zarýad beriş wagty (sagat):

0.45

0.45

0.55

Chargeuwaş zarýad beriş wagty (sagat):

5

5

5

Çalt zarýad kuwwaty (%):

80

80

80

dişli guty

Dişli enjamlaryň sany:

1

1

1

Diş gutusy görnüşi:

bir tizlikli elektrik awtoulag

bir tizlikli elektrik awtoulag

bir tizlikli elektrik awtoulag

şassi rul

Sürüji tertibi:

yzky sürüjisi

yzky sürüjisi

yzky sürüjisi

Bedeniň gurluşy:

Unibody

Unibody

Unibody

Kuwwatly rul:

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

elektrik kömekçisi

Öňki asma görnüşi:

Iki gezek islegli garaşsyz asma

Iki gezek islegli garaşsyz asma

Iki gezek islegli garaşsyz asma

Yzky asma görnüşi:

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

Köp baglanyşykly garaşsyz asma

tigir tormozy

Öň tormoz görnüşi:

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Yzky tormoz görnüşi:

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Howalandyrylan disk

Awtoulag duralgasynyň görnüşi:

elektron tormoz

elektron tormoz

elektron tormoz

Öňki teker aýratynlyklary:

245/50 R18

245/45 R19

245/50 R18

Yzky tekeriň aýratynlyklary:

245/50 R18

245/45 R19

245/50 R18

Hub materialy:

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

alýumin garyndysy

howpsuzlyk enjamlary

Esasy / ýolagçy oturgyjy üçin howa ýassygy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öň / yzky howa ýassygy:

öň ● / arka-

öň ● / arka-

öň ● / arka-

Öň / yzky perde howasy:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Gorag kemerini dakmazlyk üçin maslahatlar:

ISO FIX çaga oturgyç interfeýsi:

Şinanyň basyşyna gözegçilik enjamy:

Ire Şinanyň basyşy

Ire Şinanyň basyşy

Ire Şinanyň basyşy

Awtomatiki gulplama tormozy (ABS we ş.m.):

tormoz güýji

(EBD / CBC we ş.m.):

tormoz kömekçisi

(EBA / BAS / BA we ş.m.):

çekiş gözegçiligi

(ASR / TCS / TRC we ş.m.):

ulagyň durnuklylygyna gözegçilik

(ESP / DSC / VSC we ş.m.):

Paralel kömek:

-

Aneoluň ugry barada duýduryş ulgamy:

-

Zolakly kömekçi:

-

Trafficol hereketiniň belgisini tanamak:

-

Işjeň tormoz / işjeň howpsuzlyk ulgamy:

-

Awtomatiki duralga:

Kömek bermek:

Awtoulagda merkezi gulplama:

uzakdaky açar:

Açarsyz başlangyç ulgamy:

Açarsyz giriş ulgamy:

Igueadawlyk sürmek boýunça maslahatlar:

-

Bedeniň işleýşi / konfigurasiýasy

Skylight görnüşi:

● Açylmaýan gün şöhlesi

● Açylmaýan gün şöhlesi

● Açylmaýan gün şöhlesi

Uzakdan başlamak funksiýasy:

Awtoulagdaky aýratynlyklar / konfigurasiýa

Rul materialy:

● hakyky deri

● hakyky deri

● hakyky deri

Ruluň ýagdaýyny sazlamak:

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● ýokary we aşak

● öň we soň

● öň we soň

● öň we soň

Köp wezipeli rul:

Öň / yzky awtoulag duralgasy:

öň / arka ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Sürüji kömek wideosy:

Image Tersine şekil

● 360 dereje panoramik şekil

● 360 dereje panoramik şekil

Ulagyň gapdalyndaky duýduryş ulgamyny tersleşdirmek:

-

Kruiz ulgamy:

● kruiz dolandyryşy

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

● Doly tizlikli uýgunlaşma gezelenç

Sürüji tertibi kommutasiýa:

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● Standart / rahatlyk

● maşk

● maşk

● maşk

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

● ykdysadyýet

Awtoulag duralgasy:

-

Awtoulagda garaşsyz güýç interfeýsi:

● 12V

● 12V

● 12V

Kompýuteriň ekrany:

LCD doly gural paneli:

LCD guralyň ululygy:

● 10,25 dýuým

● 10,25 dýuým

● 10,25 dýuým

Jübi telefony simsiz zarýad bermek funksiýasy:

● öň hatar

● öň hatar

● öň hatar

oturgyç konfigurasiýasy

Oturgyç materialy:

● hakyky deri

● hakyky deri

● hakyky deri

Sürüjiniň oturgyjyny sazlamak ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Um Lumbar goldawy

Passengerolagçy oturgyjynyň sazlanyş ugry:

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Öň we yzky sazlama

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● Yzky düzediş

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

● beýikligi sazlamak

Esasy / ýolagçy oturgyjynyň elektrik sazlamasy:

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Esasy ● / Wise ●

Öňdäki oturgyç funksiýalary:

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

Ating atingyladyş

● ventilyasiýa (diňe sürüjiniň oturgyjy)

● ventilyasiýa (diňe sürüjiniň oturgyjy)

● ventilyasiýa (diňe sürüjiniň oturgyjy)

Elektrikli oturgyç ýady:

● Sürüjiniň oturgyjy

● Sürüjiniň oturgyjy

● Sürüjiniň oturgyjy

Yzky oturgyçlary nädip bukmaly:

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Sc kiçeldilip bilner

Öňki / yzky merkezi goltuk:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Yzky käse eýesi:

multimediýa konfigurasiýasy

GPS nawigasiýa ulgamy:

Nawigasiýa traffigi barada maglumat görkezilýär:

Merkezi konsol LCD ekrany:

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

LC LCD ekrana degiň

Merkezi konsol LCD ekranyň ululygy:

96 14.96 dýuým

96 14.96 dýuým

96 14.96 dýuým

Bluetooth / Awtoulag telefony:

Jübi telefonynyň özara baglanyşygy / kartalaşdyrylmagy:

T OTA täzelenmesi

T OTA täzelenmesi

T OTA täzelenmesi

ses dolandyryşy:

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

Mult Multimedia ulgamyna gözegçilik edip biler

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

● Dolandyrylýan nawigasiýa

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

Phone telefony dolandyryp bilýär

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

● Dolandyrylýan kondisioner

Ulaglar interneti:

Daşarky ses interfeýsi:

● USB

● USB

● USB

USB / Type-C interfeýsi:

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Front Öň hatarda 2 / yzky hatarda 2

Gepleýjileriň sany (birlikler):

● 8 gürleýji

● 8 gürleýji

● 8 gürleýji

yşyklandyryş konfigurasiýasy

Pes şöhle şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Beýik şöhle çeşmesi:

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

● yşyk-diodly indikatorlar

Gündiz işleýän yşyklar:

Uzak we ýakyn ýagtylyga uýgunlaşyň:

-

Faralar awtomatiki usulda ýakylýar we öçýär:

Kömekçi yşyklandyryş:

Faranyň beýikligi sazlanyp bilner:

Awtoulagda daşky yşyklandyryş:

● köp reňkli

● köp reňkli

● köp reňkli

Windows we aýnalar

Öň / yzky elektrik penjireleri:

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Öň ● / Yzky ●

Penjire bir düwmäni götermek funksiýasy:

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

● Doly awtoulag

Penjire garşy çümmük funksiýasy:

Daşky aýna funksiýasy:

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik sazlamasy

● Elektrik bukulmagy

● Elektrik bukulmagy

● Elektrik bukulmagy

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýnany ýylatmak

Mir Aýna ýady

Mir Aýna ýady

Mir Aýna ýady

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

Ters Tersine awtomatiki pese gaçmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

The Maşyny gulplanyňyzda awtomatiki bukulmak

Içki arka aýna funksiýasy:

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

● Awtomatiki şöhle

Içki biderek aýna:

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

Driving Esasy sürüjilik ýagdaýy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

● engerolagçy oturgyjy + yşyklar

kondisioner / sowadyjy

Kondisioneriň temperaturasyna gözegçilik usuly:

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

● awtomatiki kondisioner

Temperatura zonasyna gözegçilik:

Yzky rozetka:

Awtoulag howasyny arassalaýjy:

PM2.5 süzgüç ýa-da polen süzgüji:

Ativearamaz ion generatory:

reňk

Goşmaça beden reňki

Nebula ak

Nebula ak

Nebula ak

■ ýyldyz gyzyl

■ ýyldyz gyzyl

■ ýyldyz gyzyl

■ Asman çal

■ Asman çal

■ Asman çal

■ garaňky gije

■ Güneş

■ Güneş

■ aý şöhlesi kümüş

■ garaňky gije

■ garaňky gije

 

■ aý şöhlesi kümüş

■ aý şöhlesi kümüş

 

■ ýyldyz ak

■ ýyldyz ak

Elýeterli içki reňkler

■ sport gyzyl

■ sport gyzyl

■ sport gyzyl

■ owadan tüwi

■ owadan tüwi

■ owadan tüwi

■ gara gara

■ gara gara

■ gara gara

Meşhur ylym bilimleri

Xiaopeng P7 NVIDIA DRIVETM AGX Xavier awtomatiki hereketlendiriji hasaplaýyş platformasyny kabul edýär, çipde energiýa tygşytlaýan Xavier ulgamyna eýe, L4 derejeli awtomatiki hereketlendiriş hasaplaýyş ukybyna eýe, sekuntda 30 trillion operasiýa amala aşyryp biler, bary-ýogy 30 watt güýji sarp edýär we 15 gezek öňki nesil arhitekturasyna garanyňda has köp energiýa tygşytlaýar.Xiaopeng P7 ulanyjylara 10 görnüşli akylly we gezelenç aralygy wersiýasyny saýlap biler we her wersiýasynda azyndan 70 sany goşmaça konfigurasiýa bar."Sarp edijiler üçin 700 wariant bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň